Åbningstider for SFO

På denne side kan du læse mere om åbningstiderne for Hvidovre Kommunes SFO'er

I perioden fra 1. maj og til skolesommerferiens begyndelse har SFO'en åben fra kl. 6.30 til kl. 17.00 for de kommende 0. klasses børn.

I SFO'er med flere afdelinger samles morgenåbningen på skoledage i en afdeling på skolen.
I ferier og på fridage planlægges morgenåbningen af den enkelte SFO efter behov. Morgenåbning kan foregå i samarbejde med skolen og omfatte andre elever. Dette aftales lokalt på den enkelte skole.

Åbne- og lukkedage på SFO og klubber

SFO1 åbningstid på skoledage:

Morgen: kl. 6.30 til 7.50. Morgenåbning foregår som udgangspunkt på skolen. 

Eftermiddag: kl. 14.00 til kl. 17.00,  SFO'erne åbner kl. 13.00 for de børn, som ikke deltager i lektiehjælp/faglig fordybelse, så længe dette er frivilligt.

På skolefridage har SFO'en åbent kl. 6.30 til kl. 17.00. 

Der skal som minimum altid være to pædagogiske ansatte tilstede i institutionens/afdelingens åbningstid.
På skoledagene har skolen opsynet med børnene fra kl. 7.50 frem til SFO'en åbner.

SFO2 + SFO3 åbningstider:

SFO2, SFO3 samt fritids- og juniorklubber åbner på skoledage normalt kl. 14.00. Så længe lektiehjælp/faglig fordybelse er frivilligt, kan det være nødvendigt at åbne kl. 13.00. Omfanget af dette aftales med skolen.
SFO2/Juniorklub (6.-7. kl.) har minimum to aftenåbninger.
I ferier og på fridage åbnes kl. 9.00. Hvis der er behov for det, kan der åbnes kl. 8.00.

Der skal som minimum altid være to ansatte tilstede i institutionens/afdelingens fulde åbningstid.

Åbningstiden i SFO2 + 3 tilrettelægges i samarbejde med skolebestyrelsen. Åbningstiden i klubber tilrettelægges i samarbejde med forældrebestyrelsen/bestyrelsen. Åbningstiderne tilrettelægges, så de dækker det aktuelle behov inden for den udmeldte ramme.

Lukkedage

SFO og klubber holder lukket følgende dage:

  • Dagene mellem jul og nytår, inklusiv den 24. december og 31. december
  • 1. maj

  • Dagene før påske - mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag

  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag

  • Grundlovsdag den 5. juni

Ud over ovenstående lukkedage kan der som udgangspunkt ikke holdes lukket i SFO og klub. Hvis en SFO eller klub undtagelsesvis har behov for at holde helt eller delvist lukket, kan dette kun ske efter aftale med forvaltningen og godkendelse i skolebestyrelsen/bestyrelsen.

I institutioner på flere matrikler er det muligt at samle pasningen på en enkelt matrikel i forbindelse med ferier, fridage eller hvor andet taler herfor.