Talentprogram

Her kan du læse mere om Hvidovre Kommunes talentprogram

I Hvidovre har vi et talentprogram målrettet dygtige og særligt motiverede elever, der har lyst til og kan have udbytte af at deltage i et særligt tilrettelagt og fagligt udfordrende program. Talentprogrammet er en del af Hvidovre Kommunes Kvalitetsløft af folkeskolerne.

Udover en direkte effekt for målgruppen skal talentforløbet også ses som et bidrag til at hæve overliggeren i skolen, løfte fagligheden og stimulere såvel elevers som læreres ambitioner.
Derved sigter tilbuddet mod ikke blot at ramme de deltagende talentfulde elever, men også at give en synergieffekt i hjemklasserne.

Talentholdene etableres på tværs af skolerne, dækker en bred vifte af faglige områder og er et undervisningstilbud, der finder sted uden for almindelig skoletid og supplerer den almindelige klasseundervisning. Talentundervisningen er kendetegnet ved en høj faglighed, der i temaer og niveau rækker videre mod ungdomsuddannelser og videre uddannelser.

Siden 2012/2013 har der været talenthold på forskellige skoler i Hvidovre. Du kan læse mere om de forskellige talenthold herunder:


TALENTHOLD

Engelsk

På talentholdet i engelsk vil vi undersøge hvordan engelsk blev til et verdenssprog og sprogets påvirkning på det danske samfund. Talentholdet skal bl.a. besøge en international skole, hvor det vil være muligt at tale med elever, der har engelsk som modersmål. Talentholdet besøger også en dansk virksomhed, som har valgt at bruge engelsk som virksomhedssprog. Undervisningen foregår på Dansborgskolen.

 • Du kan læse mere om engelsk talenthold her (PDF)
 •  

  Matematik

  Talentholdet i matematik arbejder med matematik på højt niveau og giver muligheder for at dykke ned i matematikfaget på en ny måde. Holdet er sammensat af elever fra alle Hvidovre kommunes 9 folkeskoler, og undervisningen foregår primært på CPH West og Hvidovre Gymnasium og vil blive varetaget af en bred vifte af kompetente faglærere. I løbet af undervisningen vil der også være erhvervsbesøg, hvor man kan snuse til, hvordan matematikken bruges i forskellige virksomheder.

  Science

  Hvordan bruger vi naturens opfindelser til at redde os selv? Hvad er kloning og gensplejsning? Hvad er stamceller og hvorfor er de så vigtige? Det er nogle af de spørgsmål, som Sciencetalentholdet for elever i 8. og 9. klasse skal arbejde med. På talentholdet vil der blive arbejdet med det biologiske, geografiske og etiske perspektiv. Undervisningen foregår i samarbejde med Københavns Universitet, som åbner deres laboratorier og giver eleverne mulighed for at arbejde professionelt udstyr. Eleverne skal også deltage i Forskningens Døgn i uge 17.

  Apptronica

  På talentholdet i Apptronica skal vi programmere beast, arbejde med iPads og iMacs, bruge musikapps som GarageBand, NodeBeat m.fl. Optage sang og andre instrumenter, arbejde med forskellige genrer og dynamikker og komponere musik til tekst og billeder
  I forløbet vil eleverne møde en udøvende musiker indenfor genren og besøge en uddannelsesinstitution, som arbejder med musikproduktion.
  Undervisningen foregår dels på Hvidovre Musikskole og dels på Gungehusskolen.

  Robotteknologi

  På Robotteknologi skal vi arbejde med at bygge og programmere robotter til at løse forskellige opgaver og problemer. På talentholdet skal vi arbejde med LEGO-Mindstorms. Vi skal designe og bygge en robot, der kan deltage i Robocup konkurrencen. Derudover skal vi på en tur ud at se på robotteknologi i virkelighedens verden.

  Talentholdet i Robotteknologi undervises i Newtonroom på Risbjergskolen.

  Madkundskab

  På talentholdet i madkundskab får eleverne nye udfordringer i forhold til råvarer, tilsmagning og præsentation af maden. Eleverne skal lære svære teknikker af en konditor, de bliver præsenteret for usædvanlige råvarer og vil lære at lave smushi. Talentholdet vil også besøge Hotel og Restaurantskolen og eleverne vil lære at lave mad til mange mennesker.

  Film og foto

  På talentholdet i Film og foto tager vi udgangspunkt i  nyere spejlreflekskameraer og kendskab til de manuelle funktioner i kameraet, som gør det muligt for os at arbejde med stillbilleder og video på højt niveau. På Film og Foto  får du mulighed for at fordybe dig i begge kunstformer.
  Undervisningen foregår på Præstemoseskolen i Hvidovre.

  Andre talentindsatser

  "Talenter på Tværs" er et naturgeografisk talentudviklingsprojekt skabt i samarbejde mellem folkeskolerne Frydenhøjskolen og Langhøjskolen samt Hvidovre Gymnasium & HF og InnovationsLab Hvidovre ("Talenter på Tværs" er et selvstændigt projekt og udbydes ikke på samme måde som de øvrige omtalte talenthold). Eleverne har via seks undervisningsseminarer af 3 timer forberedt sig fagligt til en uges feltstudier på vulkanøen Island i foråret 2015. Det er et specielt undervisningstilbud til udvalgte elever, der er særligt engagerede og motiverede. Tilbuddet indbefatter ekstra undervisningsaktiviteter i form af seminardage, en feltekskursion til Island, samt efterfølgende artikel- og blogskrivning. I tillæg til kursets faglige indhold er der også lagt vægt på samarbejde og formidling. Deltagerne sammensættes på tværs af folkeskole og gymnasium, hvor de arbejder sammen om udarbejdelse af opgaver og artikler før, under og efter feltarbejdet. I denne folder kan du læse om elevernes udbytter og oplevelser og se billeder fra turen.