Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Omkring årsskiftet hvert år uddeles legatportioner på 2.500 kroner og/eller 5.000 kroner af Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat. Der kan tildeles en enkelt ansøger flere legatportioner, ligesom en ansøger kan modtage legatportioner i mere end et år.
 
Berettiget til at komme i betragtning er:

  1. Unge mænd eller kvinder, herunder skoleelever der har haft fast bopæl i Hvidovre Kommune i mindst 5 år,
  2. Unge mænd eller kvinder som i skole eller på arbejdsplads har vist særlige evner, flid og opvakthed, eller hvor det skønnes, at legatet kan medvirke til udviklingen af dette, 
  3. Unge mænd eller kvinder hvis økonomiske forhold er således, at de ikke ved egen hjælp er i stand til at gennemføre en påbegyndt videre uddannelse,
  4. Skoleelever fra 8., 9. og 10 klasser i Hvidovre Kommunes skoler, samt i gymnasiet, eller til anden uddannelse,
  5. Skoleelever fra hjem, hvor det vil være en økonomisk lettelse at modtage legatet til støtte for elevernes uddannelse, skal også nyde fortrinsret til legatet. Her tages særligt hensyn til hjem med enlig forsørger med ringe indtægt samt hjem, hvor familieforsørgeren er invalide- eller folkepensionist med ringe indtægt.

Hvis du ønsker, at ansøge om en legatportion, kan du udskrive og udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan desuden afhentes i Borgerservice på Hvidovre Rådhus i åbningstiden.
 
Det udfyldte ansøgningsskema skal være modtaget af Hvidovre Kommune senest den 15. november. Det udfyldte ansøgningsskema kan fremsendes til Hvidovre Kommune via Digital Post, sikker mail (find mail-adressen via linket "Kontakt Hvidovre Kommune" nederst på siden) eller brevpost. Det udfyldte ansøgningsskema kan også afleveres ved personligt fremmøde på Rådhuset.

Ansøgningsskema til Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat (pdf)