Ansøgningsfrist for §18-puljen

Oprettelse af forening
Der uddeles støtte fra § 18 puljen to gange årligt - i foråret og efteråret. De præcise tidsfrister annonceres her på hjemmesiden og i Hvidovre Avis.

Ansøgningsfrister for §18 puljen

Følgende ansøgningsfrister er fastlagt på §18 uddelingerne i 2019-2020:

2. runde 2019 - efterårsuddelingen -ansøgningsfrist er torsdag d. 13. juni 2019 kl. 15.00

1. runde 2020 forårsuddelingen - ansøgningsfrist er torsdag d. 14. november 2019 kl. 15.00

2. runde 2020 - efterårsuddelingen - ansøgningsfrist er endnu ikke fastlagt, men forventes at blive i juni 2020.

Bemærk, ansøgte midler skal anvendes i det kalenderår de er ansøgt til. Søger foreningen støtte til aktiviteter i 2019, skal midlerne også anvendes inden udgangen af 2019. Der kan ikke overføres restmidler til næste års aktiviteter. Har foreningen restmidler, skal disse returneres til kommunen.

Hvornår får min forening svar på ansøgningen?

Alle ansøgninger skal behandles af Hvidovre Frivillighedsråd, der laver en indstilling på hver enkel ansøgning. Indstillingerne behandles af Ældre- og Sundhedsudvalget, der har den endelige afgørelse.

Har din forening ansøgt i forårsuddelingen, behandles ansøgningen på Ældre- og Sundhedsudvalgets februar møde.

Har din forening ansøgt i efterårsuddelingen, behandles ansøgningen på Ældre- og Sundhedsudvalgets september møde.

Der sendes svar ca. 14 dage efter udvalgsbehandlingen.

Hvordan ansøger min forening om §18 støtte?

Der skal ansøges på Frivillighedsrådets officielle ansøgningsskema. Dette foregår elektronisk. Det elektroniske ansøgningsskema åbnes op når der indkaldes ansøgninger via hjemmeside og lokalpressen.

Vil du vide mere?

For yderligere spørgsmål i forbindelse med støtte fra § 18 puljen, kontakt specialkonsulent Mette Rosengaard på tlf. 3639 3821eller via mail på sae@hvidovre.dk