Tilskud til foreningslivet

Mønt
Hvidovre Kommune yder tilskud til foreningslivet i kommunen

Find det hurtigt

Lovpligtige puljer

Kultur- og Fritidsudvalget administrerer en række lovpligtige puljer, som kommunens foreningsliv kan søge om tilskud fra. Oplysninger om de forskellige tilskud findes i vores Tilskuds- og regnskabsfolder (pdf).

Sådan gør du:

Du finder alle blanketter og vejledninger til ovenstående puljer på Foreningsportal Hvidovre (nyt vindue).

Kultur- og fritidsudvalgets rådighedspulje

Der kan søges om økonomisk tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje til forskellige kulturelle og sportslige formål. Ansøgninger behandles løbende på udvalgets møder, hvorefter ansøgere får direkte svar. 

Sådan gør du 

For at ansøge om tilskud, skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema (åbner i nyt vindue).

Ansøgningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til samt et forventet budget for projektet.   
Der skal forventes minimum 1 måneds sagsbehandlingstid på ansøgningen. Kultur- og Fritidsudvalget behandler løbende ansøgninger på de årets skemalagte udvalgsmøder. 

I 2019 afholdes følgende ordinære udvalgsmøder:

 • 14. januar
 • 6. februar
 • 11. marts
 • 8. april
 • 13. maj
 • 11. juni
 • 19. august
 • 9. september
 • 7. oktober
 • 11. november
 • 3. december